Tìm kiếm
LĨNH VỰC KINH DOANH
KÝ GỬI BẤT ĐỘNG SẢN
THỐNG KÊ
Liên kết web
Bản đồ chỉ đường
QUẢNG CÁO
AMC-PAR30 5W 80LED
* Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH TM DV ANH MINH CHÂU
Đ/c: 95/20/14 Lê Văn Lương, P.Tân Kiểng, Quận 7, Tp.HCM
Showroom: 115 Calmette, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
Tel: +84-08-22131136 / 22111626 / 22296169 - Fax: 62959169
Email:
anhminhchau1212@gmail.com
Website: www.anhminhchau.com.vn
Đặt hàng

LED PAR30 5W E27

Mã sản phẩm: AMC-PAR30 5W

Thông số kỹ thuật:

- Loaïi ñeøn:

B22-PAR30

- Vaät lieäu:

thaân ñeøn hôïp kim nhoâm

- Soá löôïng LED:

80 LEDs

- Chuoâi ñeøn:

Ñuoâi vaën E27

- Ñieän theá:

110 or 220 to 240V

- Taàn soá doøng ñieän:

50-60Hz

- Công suất:

5W

- Ñoä saùng:

120 Lumen

- Maøu saéc:

traéng, traéng aám, ñoû, xanh laù, xanh döông, xanh laù, vaøng

- Baûo haønh:

1 naêm